Contact Us

ABHAY SHIKSHAN KENDRA

Krantijyoti Savitribai Phule College of Education (D.T.Ed., B.Ed.)

Dr. Babasaheb Ambedkar Bhavan,
Kannamwar Nagar – 1, Vikhroli (E),
Mumbai - 400083.

Phone: 022-25783505

Email: info@kjspcollege.com